آخرین مطالبرمان

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۲۶

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید

آب دهنم رو صدا دار قورت دادم و با حرص نگاهش کردم ، که ابرویی بالا انداخت و گفت :

_چیه ؟!

بدون اینکه چیزی به زبون بیارم اشاره ای به پایین کردم که سرش رو کج کرد و با گیجی گفت :

_نمیفهمم چی میگی ؟! به زبون بیار چی میخوای ؟!

میدونستم میفهمه منظورم چیه و همش داره ادا درمیاره تا منو به حرف بیاره و به زبون بیارم که چی ازش میخوام

همه این حرکاتش هم بخاطر این بود که همیشه اون از من را..بطه میخواست و جلو میومد ولی من هیچ وقت پیش قدم نمیشدم به همین دلیل هم الان داشت اذیتم میکرد

ولی من غُد تر از این حرفا بودم و با اینکه به شدت تحر…. شده بودم و شهو… بهم غلبه کرده بود ولی بازم حاضر نبودم ازش چیزی بخوام و فقط مظلوم نگاهش میکردم

روی تخت کنارم دراز کشید و درحالیکه دستاش زیر سرش تکیه میداد و چشماش رو میبست جدی گفت :

_اینطوری نگاهم نکن…. یه کلام بگو چی میخوام

حرصی بهش پشت کردم و برای یه ثانیه خواستم بیخیال بشم ولی به قدری حالم بد بود که آرامش ازم گرفته شده و آروم و قرار نداشتم

پس کلافه روی تخت نشستم و همین که باز نگاهم به بدنش خورد بدتر اخمام توی هم گره خورد و دهن باز کردم چیزی بهش بگم ولی با چیزی که به ذهنم رسید

لبخند بدجنسی گوشه لبم نشست و آروم روش خیمه زدم و همونطوری که بدنمو روی بدنش که هنوز آثار تحر….یکشدگی داشت کشیدم

لبش به لبخندی کج شد و بدون اینکه چشماش رو باز کنه تو گلو خندید و گفت :

_همه سعیت رو میکنی چیزی که من میخوام به زبون نیاری هااااا ولی …..

نفسش رو به سختی بیرون فرستاد و گفت:

_کور خوندی

نگاهمو توی صورتش چرخوندم و با بدجنسی گفتم :

_یعنی میخوای بگی میتونی در مقابل من مقاومت کنی؟!

بدون اینکه چشماش رو باز کنه جدی لب زد :

_آره !!

بوسه ای روی ته ریشش نشوندم و با لحن تحر… کننده ای کنار گوشش درحالیکه با هر حرکت لبام به لاله گوشش میخوردن آروم زمزمه کردم :

_مطمعنی ؟!

آب دهنش رو صدا دار قورت داد ، با حرکت سیب گلوش دستمو آروم روش کشیدم که با صدای لرزون نالید :

_اهوووووم زیادی به خودت نناز

پس میخواست لج کنه ؟!
هه نمیدونست با کی طرفه و من اگه بخوام میتونم به چه روزی بندازمش

با فکری که به ذهنم رسید خندیدم و درحالیکه لبامو عنچه کرده جلو میدادم خطاب بهش گفتم :

_اوکی پس بچرخ تا بچرخیم آقا

خنده دارش اینجا بود که ادعای مقاومت در برابر من میکرد ولی جرات باز کردن چشماش رو نداشت و تموم مدت فقط چشماش رو محکم روی هم فشار میداد و نفس های عمیق میکشید

و سعی داشت کاری که شروع کرده رو تموم نکنه و باهام لج کنه باشه منم میدونستم چه بلایی سرش بیارم تا حالش خراب تر از اینی که هست بشه و نتونه مقاومت کنه

همونطوری که روش خوابیده بودم خودم روش تکون میدادم زبونم رو حالت شهو… انگیزی آروم روی لبهاش میکشیدم و دستام بودن که جای جای تنش رو لمس میکرد

لباش رو بهم فشار میداد و پشت پلکاش شروع کرد به پریدن و تکون خوردن ولی هنوز سعی داشت مقاومت کنه و در برابرم کوتاه نیاد

ولی تا کی میخواست اینطوری ادامه بده و از سر لج و لجبازی خودش رو عذاب بده اونم در مقابل بدنی که کنترلش دست خودش نبود

میتونستم راحت حس کنم توی چه حال بدی دست و پا میزنه برای اینکه ضربه آخر رو بهش بزنم شروع کردم با صدای بلند آ…. کردن و کلمات آنچنانی گفتن

میدونستم با این حرفا به شدت تحر…یک میشه این رو خودش بارها بهم گفته بود ، حدسم درست بود چون با شنیدن صدام دستای مشت شده کنارش کم کم شروع کردن به تکون خوردن و لرزیدن

پس داشت مقاومتش رو از دست میداد همین که دستش میخواست بالا بیاد و دورم حلقه شه با پوزخندی گوشه لبم از روش کنار رفتم و روی تخت دراز کشیدم

یکدفعه با این حرکتم دستش روی هوا خشک شد و چشماش باز شد و بهت زده همونطوری بی حرکت موند از دیدن حالش بی اختیار بلند زدم زیر خنده و قهقه های بلندم بودن که سکوت اتاق رو میشکستن

خوب حالش رو گرفته بودم تا تو باشی با نازی درنیفتی و نخوای باهام کلکل کنی من داشتم از ته دل میخندیدم و بهش نگاه میکردم

که یکدفعه با یه حرکت روم خیمه زد و درحالیکه نگاهش توی صورتم میچرخوند حرصی گفت :

_حالا منو دست میندازی ؟!

لبامو جلو دادم و با خنده گفتم :

_این چیزی بود که خودت خواستی و در ضمن بحث رو کم کنی باشه من هیچ وقت کم نمیارم

گاز محکمی از نوک بینی ام گرفت که صورتم درهم شد

_آاای آاای نکن کندیش

نوشته رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۲۶ اولین بار در مستر رمان. پدیدار شد.

مشاهده کامل این مطلب در مستر رمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا